Loading...

Avís Legal, Política de Privacitat i Cookies

1. Objecte I Propietat del web.

Les presents condicions legals regulen l'ús i les condicions d'accés del lloc web www.autocaravaningparkroses.com (d'ara en endavant el "lloc"), pàgina web propietat de Sivera 2002 SL amb ubicació en Avd de Rhode 185 (CP 17480 - Roses ) i CIF B17707449, d'ara endavant autocaravaning PARK ROSES.

L'ús o l'accés a aquest lloc implica que vostè (en endavant "usuari") reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals d'ús, i acorda complir-les íntegrament.

Si vostè com a usuari no està d'acord amb alguna de les presents condicions haurà de deixar d'accedir a aquest lloc.

Pot contactar amb AUTOCARAVANING PARK ROSES al número de telèfon 667.919.969 oa l'adreça de correu electrònic info@autocaravaningparkroses.com.

Llevat que expressament s'estableixi d'una altra manera, les comunicacions amb autocaravaning PARK ROSES es podran realitzar mitjançant correu ordinari a l'adreça física o mitjançant correu electrònic. La companyia es posarà en contacte amb l'Usuari via correu electrònic, a l'adreça que estigui en poder seu o li sigui facilitada al respecte.

2. Funcionament del lloc.

Autocaravaning PARK ROSES es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de prèvia notificació als seus usuaris, els continguts, l'estructura, el funcionament o les condicions d'accés d'aquest lloc.

No obstant això, els usuaris del lloc són conscients i accepten que part de la informació continguda en ell podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors tipogràfics. Autocaravaning PARK ROSES no està obligada a actualitzar el contingut d'aquest lloc i no serà responsable de la no actualització de la informació. És d'exclusiva responsabilitat de l'usuari avaluar l'exactitud i / o utilitat de qualsevol informació, consell, opinió, o qualsevol altre contingut disponible a través d'aquest lloc.

Així mateix AUTOCARAVANING PARK ROSES es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l'accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació.

Està prohibit que l'usuari utilitzi aquest lloc web per a l'enviament, la transmissió o la publicació de qualsevol material il·legal, amenaçador, calumniós, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic, o qualsevol altre material que pogués donar lloc a responsabilitats civils o penals d'acord amb la legislació aplicable, fets aquests dels que en qualsevol cas serà responsable l'usuari.

AUTOCARAVANING PARK ROSES tampoc garanteix que aquest lloc web o els servidors que ho allotgen estiguin lliures de virus i d'altres tipus de programari potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d'aquest lloc, dels seus serveis o els seus continguts ; ni la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d'aquest lloc.

Amb caràcter general només podran utilitzar aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d'acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran fer servir el lloc menors d'edat que hagin obtingut prèviament l'autorització dels seus pares o tutors legals, els quals seran responsables de l'ús que el menor al seu càrrec faci del lloc.

3. Comportament dels usuaris. Prohibicions.

L'ús dels continguts i serveis oferts per autocaravaning PARK ROSES serà sota l'exclusiu risc i responsabilitat de l'usuari.

Autocaravaning PARK ROSES no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions introduïts pels usuaris.

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d'una manera diligent, sempre amb subjecció a la Llei, als bons costums, i a les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte cap als altres usuaris.

Així mateix, l'usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts en el lloc web, no emprant-per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable, sent l'únic responsable davant AUTOCARAVANING PARK ROSES ia tercers per l'incompliment del que aquí s'estableix.

L'usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació contraris a la llei, a la moral, a l'ordre públic i a les presents condicions generals d'ús.

En tot cas, l'usuari haurà d'aportar sempre una informació veraç que no pugui dur a cap tipus de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant a tercers o en nom d'aquests.

En relació a la infracció de qualsevol irregularitat, recordeu que la direcció IP del seu ordinador queda registrada pel simple accés al nostre lloc web.

4. Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts del lloc, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (des d'ara "els materials") són propietat de AUTOCARAVANING PARK ROSES i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial.

L'accés de l'usuari a aquest lloc no implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió, total o parcial, d'aquests drets de propietat, per aquesta raó, l'accés a aquests continguts o elements no atorga, sota cap concepte, a l'usuari la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.

És per això que l'usuari d'aquest lloc no podrà, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de autocaravaning PARK ROSES, copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté.

L'usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en el mateix, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d'acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements a què accedeixi a través dels serveis de autocaravaning PARK ROSES per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements, o informació obtinguts a través dels mateixos

5. Protecció de Dades i Política de privacitat.

Tal com estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal - (LOPD) -, AUTOCARAVANING PARK ROSES té implantat un sistema per preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com personals recollits a la nostra pàgina web i allotjarà aquesta informació en un fitxer inscrit a l'Agència Nacional de Protecció de Dades i la finalitat és la gestió, control, prevenció, manteniment dels nostres serveis i la realització de promocions per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. També disposem d'un sistema adequat per a exercitar els drets d'accés rectificació, cancel·lació i oposició que disposa la ja esmentada Llei Orgànica (LOPD). Per a això només haurà de notificar-nos a través d'un correu electrònic a info@autocaravaningparkroses.com.

Ens comprometem a mantenir la màxima confidencialitat de tota la informació que ens sigui facilitada ia utilitzar-la únicament per als fins indicats. Adoptarem els nivells de seguretat adequats i posarem tots els mitjans i mesures al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

Tal com estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal - LOPD -, l'informem que el compliment de qualsevol formulari en la nostra pàgina web o l'enviament d'un correu electrònic a qualsevol de les nostres adreces web implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat i l'autorització perquè tractem les dades personals que ens faciliti.

6. Política de l'ús de Galetes.

En AUTOCARAVANING PARK ROSES utilitzem cookies amb l'objectiu de prestar un millor servei i proporcionar-te una millor experiència en la teva navegació.

Com pots configurar o desactivar les galetes?

Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador d'Internet. En cas que no permetis la instal·lació de cookies al teu navegador és possible que no puguis accedir a alguns dels serveis i que la teva experiència a la nostra web pugui resultar menys satisfactòria.

7. Llei aplicable i jurisdicció.

Aquest lloc es troba situat i és operat des d'Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d'Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en què l'usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el seu domicili fora d'Espanya, autocaravaning PARK ROSES i l'usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de Madrid, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

Si l'usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d'Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis locals aplicables.

Localització i Contacte

Carrer del Port Reig, 65
CP 17480 - Roses
N 42º 16' 7478"
E 3º 9' 20313"
Lat: 42.268744
Long: 3.155642700000044

Aquesta pàgina web utilitza cookies per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta l'ús. Podeu obtenir més informació sobre les cookies llegint la nostra Política de privacitat Acceptar